Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatava Janoušková

29. 12. 2013

 

RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Svatava

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor Environmentální studia - ochrana a tvorba životního prostředí. V letech 2002 – 2009 působila jako didaktik přírodních věd se zaměřením na environmentální vzdělávání a chemii ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Od roku 2009 doposud působí v Centru pro otázky životního prostředí UK v Praze. Zabývá se zejména multidisciplinárním výzkumem v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje.

 

Úzce spolupracuje s Podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj v oblasti analýz metodik hodnocení udržitelnosti firem; je členkou pracovní skupiny MA21 zabývající se hodnocením různých aspektů udržitelnosti v obcích. Dlouhodobě spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kde se zabývá posuzováním norem ISO v oblasti udržitelného rozvoje a smart cities.

 

Lektorka školí problematiku společenské odpovědnosti firem se zaměřením na environmentální aspekty udržitelnosti.