Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akreditované kurzy pro školy (DVPP)

 

 

Tvůrčí psaní na ZŠ a SŠ

Rozsah: 4 hodiny

Cena za účastníka: 700,- Kč včetně DPH 

 

Anotace: Seminář je určen pedagogickým pracovníkům na 2. stupni základních škol, na víceletých gymnáziích a na středních školách, kteří do svých hodin zamýšlejí zařazovat prvky tvůrčího psaní. Obsah je zaměřený na vedení žáků v rámci tvůrčího procesu od motivace přes výběr tématu, stimulace k vlastní slovesné aktivitě a vlastní tvorbu až po cyklické revize žákovských výstupů, jejich finalizaci a publikaci. Účastníci se seznámí s různými pohledy na fenomén tvůrčího psaní, s technikami jeho zvládnutí a především s didaktickými přínosy. V další části si sami vyzkouší některé motivační aktivity a techniky tvůrčího psaní. Dostanou možnost vyzkoušet si práci s prvotními textovými výstupy a jejich revize. Na závěr budeme hovořit o odpovědné práci s výstupy tvůrčích dílen s důrazem na časté chyby a nešvary.

 

Akreditace č.j.: 666/2015-1-109 

 

 

Prezentační dovednosti

Rozsah: 4 hodiny

Cena za účastníka: 750,- Kč včetně DPH 

 

Anotace: Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří v rámci veřejných vystoupení prezentují svou školu, její vzdělávací program, filozofii a zaměření. Soustředí se na typické situace, v nichž pedagogičtí pracovníci veřejně vystupují: schůzky rodičů, dny otevřených dveří, slavnostní projevy při školních výročích, prezentace rozvojových záměrů vedení pedagogickému sboru, prezentace výsledků školy před zřizovatelem apod.

 

Akreditace č.j.: 666/2015-1-109 

 

 

Hovory a hrátky se zvyky a svátky

Rozsah: 4 hodiny

Cena za účastníka: 580,- Kč včetně DPH 

 

Anotace: Seminář je určen zejména pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 1. stupni základních škol, kteří se např. v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět věnují tématu svátků a zvyků a zajímá je jejich výchovný a vzdělávací potenciál. Obsah semináře je zaměřen na pochopení významu zvyků a svátků jako prvku, který strukturuje dětem cyklický čas přírodního a hospodářského roku. Seminář se nesoustředí výhradně na tradiční lidové svátky a na ně navázané zvyky, ale zahrnuje také moderní rituální činnosti, jakými je odemykání řeky nebo vítání prvňáčků apod. Zvyky a svátky jsou rozděleny na společenské a rodinné, přičemž akcentován je vždy jejich rozvojový potenciál v oblasti myšlení, prožívání a socializace dítěte.
Seminář obsahově vychází z knihy „Hovory a hrátky se zvyky a svátky“ (Portál, Praha 2010).

 

Akreditace č.j.: 452/2014-1-118 

 

 

Říkejme si přísloví

Rozsah: 4 hodiny

Cena za účastníka: 580,- Kč včetně DPH 

 

Anotace: Seminář je určen zejména pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 1. stupni základních škol, kteří se v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace či Člověk a jeho svět věnují tématu přísloví a zajímají je jejich výchovný a vzdělávací potenciál. Obsah semináře je zaměřený na pochopení významu přísloví jako koncentrované zkušenosti předků z oblasti etiky, mezilidského soužití a sebepojetí. Zařazuje přísloví do celku ústní lidové slovesnosti, vysvětluje odlišnosti od rčení a pranostik a především demonstruje možnosti jejich aktualizace a velký edukační potenciál zejména v oblasti výchov.
Seminář obsahově vychází z knih „Říkejme si přísloví“ (Portál, Praha 2005, 2. vyd. 2010) a „Povídání a hry s českými příslovími“ (Grada, Praha 2007).

 

Akreditace č.j.: 452/2014-1-118 

 

 

Základy marketingu vzdělávací instituce / školy

Rozsah: 16 hodin

Cena za účastníka: 2.400,- Kč včetně DPH 

 

Anotace: Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří jsou v rámci své funkce zodpovědní za marketingové aktivity školy – nábor studentů, atraktivitu vzdělávací nabídky i mimoškolních aktivit, veřejnou prezentaci školy, vzdělávacího programu a jejích činností. Je zaměřen na pochopení principů marketingového přístupu k zákazníkům, analýzu jejich vzdělávacích potřeb a hledání prostředků pro jejich uspokojování. Součástí obsahu kurzu je marketingový mix a jeho aplikace na podmínky veřejné či soukromé školy, analýza mikro a makro prostředí a detekování zákaznických segmentů. Zvláštní důraz je položen na publicitu a propagaci školy.

 

Akreditace č.j.: 452/2014-1-118