Jdi na obsah Jdi na menu
 


Firemní školení

 

Prezentační dovednosti
Rozsah: základní kurz 2 školicí dny, redukovaná podoba 1 školicí den

Naučte se vystupovat před skupinou posluchačů, odbourávat trému, získávat řečnickou sebejistotu. V kurzu prezentačních dovedností se dozvíte, jak zaujmout publikum a jak jeho pozornost udržovat, seznámíte se s principy neverbální komunikace i s řečnickými figurami, jimiž osvěžíte svůj verbální projev, naučíte se čelit problémovým posluchačům, pracovat s otázkami a vypořádat se s námitkami. Vše si také prakticky vyzkoušíte.

 

 

Lektorské dovednosti
Rozsah: 2 školicí dny

Absolventi kurzu se se naučí nejen vystupovat před skupinou posluchačů a respektovat všechna pravidla efektivní prezentace, ale především připravit vzdělávací projekt: Analyzovat vzdělávací potřeby, navrhnout strukturu školení, volit vhodné vyučovací metody a formy, správně využívat pomůcky a didaktickou techniku a konečně provádět hodnocení efektivity celého vzdělávacího projektu. Podrobnou osnovu na vyžádání zašleme.

 

 

Stres management
Rozsah: 2 školicí dny

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou v rámci své profese vystavováni stresovým situacím a nároky, které na ně výkon povolání klade, ohrožují jejich psychickou pohodu a komfort. Současně je určen také těm, kteří na sobě již některé příznaky stresu a syndromu vyhoření pociťují a chtějí se jim aktivně bránit. Kurz se soustřeďuje zejména na detekci hlavních stresorů a jejich eliminování, diagnostiku syndromu vyhoření a jeho prevenci, na sebepoznání a nácvik relaxačních technik. 

 

 

Základní kurz marketingu
Rozsah: 2 školicí dnyredukovaná podoba 1 školicí den

Účastníci se seznámí s podstatou marketingového přístupu k trhu a porozumí synergii, v níž působí čtyři složky marketingového mixu. Naučí se detekovat potřeby jednotlivých segmentů svých zákazníků a přizpůsobovat jim charakteristiky produktu. Budou schopni optimalizovat distribuci svého produktu či služby, marketingově pracovat s cenou a využívat možností marketingového mixu. Konečně se seznámí s metodami analýzy konkurenci a s nástroji, jak detekovat vlastní pozici na trhu a své rozvojové možnosti.

 

 

Základy spotřebitelské gramotnosti

Rozsah: 4 hodiny

Kurz je určen zájemcům o rozšíření povědomí o spotřebitelských právech, o principech zodpovědného chování na spotřebitelském trhu a o nejčastějších rizicích spojených s nerozvážnými spotřebitelskými rozhodnutími. 

Na modelových životních situacích se účastníci seznámí s fungováním spotřebitelského trhu. Budou informováni o svých spotřebitelských právech, především v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, i s povinnostmi, které mají prodejci a poskytovatelé produktů a služeb. Získají základní povědomí o spotřebitelských úvěrech a poznají nejčastější rizika spojená s nekompetentními nákupními rozhodnutími. Seznámí se s principy fungování reklamy a dalšími nástroji Public relations a Media relations a naučí se je kriticky hodnotit.