Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reference - školní a čtenářské besedy

26. 11. 2015

Beseda pro děti v Knihovně městyse Chudenice

Beseda pro věkově heterogenní skupinu čtenářů dětského oddělení knihovny proběhla v sobotu 16. dubna 2016. Dětem byly krátce představeny autorovy tituly určené této cílové skupině, jádro setkání pak spočívalo v práci s knihou "Hovory a hrátky se zvyky a svátky". Děti byly aktivními účastníky besedy, vyprávěly o svých zkušenostech se slavením komunitních i rodinných svátků, rozpoznávaly různé svátky podle zvykoslovných předmětů apod. O akci hovoří vedoucí knihovny Lenka Homolková:

 

Na besedu s Petrem Kukalem "Hovory a hrátky se zvyky a svátky" přišly hlavně děti z našeho čtenářského kroužku Rusalka. Byly nadšeny jeho vyprávěním, jak se stal spisovatelem, jaké představy o této profesi měl jako malý kluk a jaká je skutečnost. Dále je zaujal výkladem, jak kniha vlastně vzniká. A v neposlední řadě se všem líbilo povídání o lidových zvycích a hry s tím spojené. Už teď se všichni těšíme na další jeho návštěvu.
Kontakt: Lenka Homolková, tel.: 376 398 078, e-mail: knihovna@mestyschudenice.cz 

 

 

Beseda pro děti v knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem

Besedy proběhly pro dvě skupiny žáků třetích tříd (vždy dvě třídy v jedné skupině). Obsahem setkání byla práce s konkrétním knižním titulem, při níž byly nenásilně demonstrovány principy literární tvorby a autorské tvůrčí postupy. Akci hodnotí zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Fialová:

 

"25. ledna 2016 měl u nás v knihovně dvě besedy Petr Kukal. Tentokrát na téma své knihy Hovory a hrátky se zvyky a svátky. Tohoto autora si zveme opakovaně, a to i na základě zájmu učitelů místních ZŠ. Je totiž velmi pedagogicky nadaný, vtipný a svým osobním přístupem si děti vždy získá."
Kontakt: Mgr. Jaroslava Fialová, 326 907 149, info@knihovna.brandysnl.cz

 

 

Beseda pro děti v knihovně Janovice nad Úhlavou

Pořad pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd. Beseda o zvycích a svátcích byla postavená na půdorysu knížky "Hovory a hrátky se zvyky a svátky" a účastnily se jí třetí a čtvrté třídy; žákům pátých tříd byl určen pořad Tajemství Panské zahrady věnovaný stejnojmenné knížce pohádkových příběhů s biblioterapeutickým potenciálem. Beseda proběhla 9. října 2015 formou tří samostatných pořadů (dvě skupiny 3. a 4. tříd; jedna skupina z 5. ročníku). Akci hodnotí vedoucí knihovny paní Eva Semelová:

 
"Beseda se spisovatelem Petrem Kukalem byla velmi pěkná. Děti se zájmem poslouchaly celou dobu vyprávění pana Kukala a aktivně byly do besedy zapojovány. Velmi kladně celkovou koncepci besedy a přístup pana Kukala k dětem hodnotily i paní učitelky. Díky takto dobře připraveným prezentacím knih a práce spisovatele se zvyšuje zájem dětských čtenářů o čtení a knihy vůbec."
Kontakt: Eva Semelová, tel.: +420 376 392 559, e-mail: knihovna@janovice.cz

 

DALŠÍ REFERENCE Z KNIHOVEN A ŠKOL POSKYTNOU:

 • Mgr. Marie Dočekalová, Knihovna Třebíč, přednáška pro dospělé
 • Soňa Husáriková, Knihovna Čelákovice, autorská čtení pro dospělé
 • Mgr. Jarmila Stojčevská, 1. ZŠ Stará Boleslav, beseda pro žáky
 • Mgr. Zdenka Šulcová, ZŠ T. Stolzové, Kostelec nad Labem, beseda pro žáky
 • Mgr. Šárka Vondrová, ZŠ Tuřany, beseda pro žáky
 • Mgr. Iva Šafránková, ZŠ Křečkov, Noc s Andersenem
 • Mgr. Eva Wolfová, ZŠ Brána jazyků, Noc s Andersenem
 • Helena Vondráková, knihovna Křečkov, autorské čtení pro dospělé
 • Mgr. Helena Šlesingerová, knihovna Plzeň, autorské čtení pro dospělé
 • PhDr. Josef Straka, Dům čtení - MK v Praze, čtení v rámci besedy o současné poezii
 • Vladimíra Zemánková, knihovna Poděbrady, autorské čtení pro dospělé
 • Lenka Homolková, Knihovna městyse Chudenice - autorský pořad pro děti
 • a další
 

Náhledy fotografií ze složky Pro školy a knihovny